Tvarkingos buhalterinės apskaitos ir buhalterinių standartų laikymosi privalumai kiekvienam naujo verslo savininkui tampa akivaizdūs, kai net ir elementarių finansinių duomenų dėka jie pradeda labai aiškiai matyti savo verslo būklę ir vykdomos komercinės veiklos našumą.

Kai buhalterinė apskaita yra tvarkoma reguliariai, surinkti duomenys gali būti susisteminami į finansines ataskaitas, kurios labai lengvai apibendrina informaciją, susijusią su specifinėmis įmonės veiklos sritimis. Tuomet turima finansinė informacija gali būti analizuojama ir pasitelkiama priimant strateginius sprendimus, susijusius su verslo plėtra.

Buhalterinės apskaitos privalumai

Tarp daugybės bendrinių buhalterinės apskaitos privalumų yra ir finansinės ataskaitos, kurios yra susisteminamos ir saugomos vienoje vietoje. Visi jūsų įmonės finansiniai duomenys ir visa finansinė informacija yra suskirstoma į atitinkamas kategorijas, prie kurių įmonės savininkas turi tiesioginę prieigą, todėl gali analizuoti ir vertinti savo verslo padėtį. Kiekvieno pardavimo ir pirkimo faktas yra įrašomas sąskaitoje faktūroje, gaunami mokėjimai yra įrašomi kaip pajamos, darbuotojų darbo užmokestis ir mokesčiai yra priskiriami prie verslo patiriamų kaštų, bendrinės verslo vystymui būtinos išlaidos yra aiškiai fiksuojamos ir visuomet matomos. Kai visa ši informacija yra tinkamai fiksuojama ir saugoma, verslo savininkas gali daug efektyviau ja pasinaudoti.

Buhalterija efektyvesniam verslo valdymui

Visa buhalterinės apskaitos sistema arba „buhalterinės knygos“ yra tai, kur įrašoma ir išsaugoma visa svarbiausia įmonės finansinė informacija, pradedant pajamomis ir išlaidomis bei baigiant finansiniais įsipareigojimais ir mokestine našta. Verslo savininkai ir už verslo plėtrą atsakingi vadybininkai (arba direktoriai) buhalterinės apskaitos duomenis gali labai efektyviai pasitelkti priimdami verslui svarbius sprendimus. Tokiu būdu jie gali sėkmingai įvertinti įmonės būklę ir padėtį, kartu daug aiškiau numatant tolimesnius žingsnius.

Finansinės ataskaitos gali atskleisti verslo stipriąsias ir silpnąsias puses. Pavyzdžiui, ar reikia skirti papildomo laiko klientų raginimui padengti jiems pateiktas sąskaitas, tokiu būdu greičiau gaunant daugiau pajamų? Ar reikia sumažinti viršvalandžius tam, kad būtų sumažinti verslo kaštai? Ar tikrai praėjusį mėnesį rinkodaros priemonėms investuota suma pasižymėjo numatyta investicine grąža? Atidus ir reguliarus finansinių duomenų analizavimas ir vertinimas padeda užtikrinti sklandų įmonės procesų vykdymą ir leidžia būti žingsniu priekyje, užkertant kelią galimoms problemoms.

Deklaracijų ir finansinių ataskaitų parengimas

Dar vienas svarbus buhalterinės apskaitos privalumas yra kasmetinių deklaracijų ir finansinių ataskaitų suformavimas bei pateikimas valstybinėms institucijoms, tokioms kaip Valstybinė mokesčių inspekcija, Registrų centras ir kt. Profesionalus buhalteris užtikrina, kad deklaracijos ir finansinės ataskaitos būtų užpildytos, suformuotos ir pateiktos laiku, o visi mokesčiai būtų sumokėti iki paskutinio cento – nevėluojant nei vienos akimirkos.

Žinoma, deklaracijų ir papildomų finansinių ataskaitų pateikimas gali būti ir dar dažnesnis. Visa tai priklauso nuo įmonės dydžio, darbuotojų skaičiaus, prievolės mokėti PVM mokestį ir kitų veiksnių. Todėl profesionalus buhalteris yra būtinas kiekvienai įmonei, kuri nori stabiliai ir užtikrintai vystyti savo komercinę veiklą ir išvengti įvairių sankcijų, taikomų aplaidžios buhalterijos ar ne laiku padengiamų mokesčių atveju.

Buhalterija įmonės našumo vertinimui

Nors tvarkinga buhalterija yra būtina sklandžiai verslo plėtrai, ji taip pat padeda suprasti ir įvertinti tikrąjį verslo našumą bei įmonės vertę. Tai ypač svarbu galvojant apie kreipimąsi į kreditorius arba investuotojus. Jie visuomet siekia suprasti, kokia yra verslo padėtis, kokia yra įmonės vertė ir kokios yra verslo ateities perspektyvos. Tai padeda kreditoriams ir investuotojams priimti racionalesnius ir mažesne rizika pasižyminčius finansinius sprendimus, sulaukiant norimos grąžos. Jei kreipsitės dėl verslo paskolos ar sieksite pritraukti papildomų investicijų, jūsų turimi finansiniai duomenys padės suprasti, kokia yra jūsų įmonės finansinė būklė.

Buhalterinės apskaitos duomenys

Buhalterinės apskaitos duomenys visuomet privalo būti teisingi ir tikslūs. Deja, bet praktika rodo, kad kartais įmonės bando manipuliuoti savo buhalteriniais duomenimis, juos atitinkamai pakoreguodamos. Suprantama, kad tai yra įstatymų pažeidimas, kuris užtraukia mūsų šalies įstatymuose numatytą atsakomybę. Žinoma, neteisinga ir netiksli buhalterija tikrai niekuomet nepadeda suprasti tikrosios įmonės finansinės padėties, todėl niekuomet nereikėtų imtis tokių kraštutinumų.

Jei į savo verslo ateitį ir plėtrą žvelgiate labai atsakingai ir tikitės pasiekti savo užsibrėžtus tikslus, turėtumėte pasinaudoti buhalterinėmis paslaugomis, kurias teikia įvairios buhalterinės bendrovės. Norint sumažinti patiriamas išlaidas, tikrai nebūtina samdyti etatinio buhalterio, kai jums gali pagelbėti buhalterinės paslaugos įmonė bet kuriame kitame Lietuvos mieste, kuriame vystote savo verslą.