Statybos projektams, nepriklausomai nuo jų masto, reikia tikslios planavimo struktūros, kad būtų užtikrintas sėkmingas jų įgyvendinimas. Vienas iš pagrindinių šio proceso elementų yra tinkamai suformuluotas projekto planas. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip sukurti ir valdyti statybos projekto planą, įskaitant etapus, išteklių planavimą ir tvarkaraščio sudarymą.

Pirmasis etapas, kuriame turi dalyvauti visi projekto dalyviai, yra etapų nustatymas,  statybos projektų valdymas šis etapas apima išsamią projekto tikslų ir uždavinių analizę. Naudojant žymėjimą galima aiškiai išskirti pagrindinius etapus.Pirmiausia išskiriami pagrindiniai etapai, tokie kaip projektavimas, statyba, kokybės kontrolė ir kiti. Kiekvienas iš šių etapų suskirstomas į smulkesnius etapus. Kiekvienas etapas turi savo tikslus, užduotis ir siektinus rezultatus.

Išteklių planavimas

Antroji dalis yra išteklių planavimas. Tai apima ir žmogiškuosius, ir materialiuosius išteklius.Žmogiškieji ištekliai apima specialistų, inžinierių ir darbininkų, kurie dalyvaus įvairiuose projekto etapuose, skaičių. Kiekvienam darbuotojui priskiriamos pareigos ir tikslai.Materialieji ištekliai apima statybines medžiagas, įrangą, technologines priemones ir viską, ko reikia projektui įgyvendinti. Kiekviena išteklių rūšis turi būti nustatyta ir aprašyta.

Laiko grafiko sudarymas

Trečioji, bet ne mažiau svarbi dalis yra tvarkaraščio sudarymas. šią dalį padeda išryškinti žyma.Tvarkaraštis projekto tarybai ir visiems dalyviams aiškiai parodo, kada turi būti atlikta kiekviena užduotis. Jame pateikiamas pagrindinių etapų tvarkaraštis, nurodoma, iki kurios datos turi būti užbaigtas kiekvienas iš etapų ir kada įvyks projekto kontrolinis taškas.Priklausomai nuo projekto, taip pat gali būti naudinga naudoti žymas, kad būtų galima pažymėti kritines datas arba išryškinti svarbius laiko juostos momentus.

Išvados

Visos šios dalys – etapiškumas, išteklių planavimas ir tvarkaraščio sudarymas – turi būti integruotos į vientisą projekto planą. Naudodami žymas galime išryškinti svarbiausius aspektus.Statybos projekto plano rengimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis visų dalyvių dėmesio, tikslumo ir bendradarbiavimo. Tik tinkamai parengtas ir tinkamai pristatytas projekto planas leis efektyviai valdyti projektą ir pasiekti laukiamų rezultatų.

 

By Jonas